NutaponKo

ถ้าหลุดก็เริ่มต้นใหม่

ลดลง
SET:BH   BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
เทสแนวย่อแรง หากหลุด 129
ลงไปเทส 120 อีกรอบถ้าเอาไม่อยู่ มีหลุด 100
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ