Nakun26

BGRIM W3?

เพิ่มขึ้น
SET:BGRIM   B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
BGRIM แนวโน้มมีโอกาสเป็นขาขึ้น

ลงมายืนต่ำสุดแถวๆ 30 แล้วเด้งขึ้นไปทะลุเส้น wave และย่อเบาๆไม่หลุด แล้วดีดทะลุ trend line เป็นสัญญาณที่ดี

เส้น wave และ tunnel ตัดกัน ราคาลอยเหนือทั้ง 2 ตัวเป็นสัญญาณที่มีโอกาสจะเป็น wave 3 รอดูถ้าราคาสามารถทะลุ Channel ฟ้าได้ เพิ่มโอกาสการเป็น W3

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ