SET:BGRIM   B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
พี่กิ๊กสังเกตุแท่งคู่นี้นะครับกราฟปัจจุบันวิ่งมาถึงแล้ว
ลงต่อไม่ได้ครับตัวนี้รอจบสิ้นเดือนให้เป็นแท่งเขียว
ได้มันจะค่อยๆวิ่งขึ้นไปครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ