SCARIOTH

หุ้น BGRIM วิ่งไปแล้ว

เพิ่มขึ้น
SET:BGRIM   B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
zoneที่ราคาลงมาให้ซื้อสวยๆ รถออกไปแล้วคาดว่าไปได้อีกไกล และอาจเบรค สามเหลี่ยม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ