tradingwithtoptrader

BGRIM 29-03-62

เพิ่มขึ้น
SET:BGRIM   BGRIMM POWER PCL
หุ้น BGRIM อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยมี Taget ที่ราคา 33 และมีแนวรับที่ราคา 30
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ