SET:BGRIM   B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
ลักษณะกราฟตอนนี้ คือ ย่อตัว ไซเวย์ เลือกทาง
ที่จะขึ้นต่อ สถานีแรก 41,42.5,46.25,51.25
คำถาม
ทำไมถึงคิดว่าจะขึ้นแล้ว
ตอบ เพราะเกิดแนวรับสำคัญใหม่ใกล้ราคาปัจจุบันแล้ว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ