MNXXX

bfit 4/3/2020

เพิ่มขึ้น
SET:BFIT   None
leaderชัดเจน แต่ไม่มีจังหวะให้ซื้อ อยากให้มีการset baseแท่งแคบและvolลดลง

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ