MNXXX

BFIT 28/02/2020

SET:BFIT   None
SL 38 ตามแผน เริ่มรู้สึกเข้าใจเรื่องRRRมากขึ้น และรู้สึกว่าการมีแผนสำคัญมาก ถ้าทำได้ตามแผนเป๊ะๆก็ปลอดภัย

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ