hoonruntrend

bfit ราคาตรงนี้ไม่เสียเปรียบ เป็นทุนก้อนสุดท้าย ที่คนมีของเยอะๆ

SET:BFIT   None
bfit ราคาตรงนี้ไม่เสียเปรียบ เป็นทุนก้อนสุดท้าย ที่คนมีของเยอะๆ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ