Tanakorn_Koomrampai_CMT_CFTe

BEM เข้าท่อน 5 ของ W3 ใหญ่

เพิ่มขึ้น
SET:BEM   BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
วิเคราะห์เวฟของ BEM
มีโอกาสทำ W5 เพื่อจบ W3 ใหญ่
TP 12.6 โดยใช้วิธีวัดความสูง W5 = W1
.
คำเตือน : ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนและให้บริการที่ปรึกษาการลงทุน

Tanakorn Koomrampai ,CMT, CFTe
FBpage(Thai) : http://www.facebook.com/graphtechnic
FBpage(English):www.facebook.com/elliottwaveacademy/
Line @graphtechnic

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ