TraderJira

Bem เลี้ยงตัว

เพิ่มขึ้น
SET:BEM   BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
จำนวนเข้าชม 180
1
หุ้น BEM เริ่มมีการสร้างตัววิ่งเกาะเส้นเขียว เหมือนกลับตัวเป็นขาขึ้นอีกครั้ง ซื้อสะสมเมื้อราคาสัมผัสเส้นเขียว ขายเมื่อหลุดเส้น
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: ถือรันเทรน

ความคิดเห็น