theoris

BEM กำลังฟอร์มตัวสักระยะเพื่อระเบิดไป 15.5 (TH0912)

เพิ่มขึ้น
SET:BEM   BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL
BEM ชาร์ต เพิ่มเริ่มดีดตัวออกมาและตอนนี้พักตัวเหมือนกับตัวอื่นๆ ในตลาด
คงต้องรออีกระยะกว่าจะฟอร์มเสร็จ
หากดีดเบรคออกจากเส้นเขียวได้ก็ ไป 15.5
จุดน่าเข้าซื้อไม้แรกๆ 10.5 เริ่มสะสมได้
หรือจะต้องค่าเตือนไว้ ที่เส้นเขียว เบรคขึ้นค่อยไปซื้อ ต้นทุนสูงหน่อย แต่ไม่ต้องเสียเวลารอ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ