Coach_Jay_Academy

วิเคราะห์ BEM 25July20 (มุมมองส่วนตัวเท่านั้น)

ลดลง
SET:BEM   BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
วิเคราะห์ BEM 25July20 (มุมมองส่วนตัวเท่านั้น)

แนวโน้มยังคงลงต่อ
ถ้าหากเล่นระยะสั้น หรือติดหุ้นอยู่ หากราคาเด้งขึ้น ควรรีบขายทำกำไรออกมาก่อน

หุ้นระยะกลางและระยะยาวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
ระยะสั้น (ถือน้อยกว่า 1 ปี) เป็นขาลง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ