NutaponKo

จากกระแสน้องริซซี่

SET:BEC   BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
หากย่อมาไม่หลุด 4.96 แล้วเบรคลิ่ม จะเป็นกลับตัวแล้วดีดแรงๆ สักที
คัท 4.86

จากกระแสมาม่า ซ่อนเงารัก มุขข่าวสร้างกระแส เรียกคนดู
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ