hoonruntrend

beauty สวยสังหาร จะกล้าหรือกลัว

เพิ่มขึ้น
SET:BEAUTY   BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
beauty สวยสังหาร จะกล้าหรือกลัว หรือว่าตรงนี้มัน bottom ถ้าไม่ ต่ำสุด อย่างน้อยก็มีเด้ง พื้นฐานไม่เอา ก็เล่นตามกราฟแล้วกัน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ