Thatchai789

beauty

เพิ่มขึ้น
SET:BEAUTY   BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
ถ้าราคาสามารถยืนเหนือเส้นชมพูได้ ราคาอาจจะวิ่งขึ้นไปกรอบบน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ