NutaponKo

สวยสังหารอยากให้ย่อนิ่งๆ อีกครั้ง

SET:BEAUTY   BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
ย่อลงมา อีกครั้งน่าจะเห็นแนวรับมากขึ้น
แนวรับวัดใจที่ 2.10
แนวคัด หลุด 2 บาท

จากที่ดูในร้านขายเงียบมาก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ