SET:BDMS   BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
**มือใหม่**

ณ สถานะตอนนี้อยู่ใน W4 นะจะเกิดเป็น Non STD L-x Wave - Triangle- Zigzag จากคลื่น2 เป็น Flat
W3 ไม่ใช่ W3 X เพราะว่ายืดไม่ถึง 161.8%

เชิญ คอมาเมนต์ได้นะคับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ