O-Chin

รูปแบบกราฟสร้าง Flag pattern

เพิ่มขึ้น
O-Chin ที่อัปเดต:   
SET:BDMS   BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
โอากาสไปต่อมีสูง เพราะกราฟแสดงรูปแบบพักตัว ชั่วคราว

มีโอากาสหลุด 22.0 บาท รอ Rebound หรือถือยาวได้เลย
ความคิดเห็น:
TF 1-4H แสดง Flag Pattern
ความคิดเห็น:
เริ่มทยอย หาราคาที่พอใจเข้าได้เลยครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ