WaveRiders

BCPG , go up

เพิ่มขึ้น
SET:BCPG   BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED
BCPG , 03/05/2019
เพิ่งเข้าตลาดมาไม่นาน
ขึ้น ABC ไปหนึ่งชุด. ลง ABC ไปอีก 1 ชุด
เด้ง คราวนี้ ยังไม่รู้เป็นอะไร.
ตี คู่ขนานไว้ก่อน. ถ้าวิ่งในคู่ขนาน ไปเรื่อย ก็ให้เป็น. abc ไปก่อน
ถ้ากระชากแรงๆ ทะลุไปได้ แล้วเหาะไปเลย. ก็ ค่อยนับ เป็น impulse 12345

#WaveRiders

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ