yuttapongtrader

BCP ทยอยซื้อ เหมาะครับ

SET:BCP   BANGCHAK CORPORATION PCL
แนะนำ ทยอยซื้อก่อนครับ หากลงมา รับไว้ผมว่าอนาคตมีครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ