HowToTradeStock

BCP ระยะยาว

เพิ่มขึ้น
SET:BCP   BANGCHAK CORPORATION PCL
ถ้ายืนบนช่วงแนวรับ 23-24 บาทได้มีโอกาศค่อนค่างสูงที่จะขึ้นต่อเนื่องจากมีสัญญาณของ cdc action zone มาประกอบ อาจไปที่ 28.8 บาทได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ