NutaponKo

บางจากกับปั้ม ev

SET:BCP   BANGCHAK CORPORATION PCL
พอดีพึ่งศึกษาเรื่อง รถยนต์ไฟฟ้า และหาปั้มที่มีหัวจ่ายไฟ ดีๆ และมีร้านกาแฟ พบว่า บางจาก เป็นมีหัวจ่ายไฟเยอะที่สุด รองมาก็ปั้ม pt จากข้อมูลที่ผมดู วันที่ 19 มค 2565

หัวจ่ายไฟ ของ or ผู้ใช้มีปัญหาเรื่องการล็อคอินและการชารจ์ไฟอยู่มาก เพราะแต่ละปั้ม ใช้ แอป คนละตัว รวมทั้งหัวจ่ายของ ea เองก็ยังมีไม่มากเท่า

เมื่อมาดูแนวโน้ม เหมือนว่าบางจากได้ปรับเทรนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ในช่วงสะสม น่าจะมาพร้อมข่าวดีในเร็ววันนี้

กราฟไม่ทำโลวใหม่ มีการออกข้าง ยกไฮ บวกปันผลแล้ว เป็นที่น่าจับตาเฝ้าดู
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ