Noppagon

BCH tf1h หมี มาแล้วจ้า สละเรือ กันก่อน นะ เดียวเซง

ลดลง
BITFINEX:BCHUSD   None
BCH tf1h หมี มาแล้วจ้า สละเรือ กันก่อน นะ เดียวเซง
จาก rsi เกิด ob แล้ว ก็ divergent ชัดเจน (ทุบลง)
ออเดอร์ถูกยกเลิก

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ