apisit1234

bch/usdt

เพิ่มขึ้น
อาจจะรีบาวแต่เเนวต้านยังเยอะมากๆ คำนวณ risk reward แล้วก็สมควรแก่การเก็บของ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ