jackyjackkkk

BCH เป้าแรกที่ประมาณ 21-23 บาท

เพิ่มขึ้น
SET:BCH   BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
BCH เป้าแรกที่ประมาณ 21-243บาท หลังจากปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องด้วย wave3 คาดว่าเป้าแรก23-24 บาท และอาจปรับฐานย่อมาช่วงระหว่าง 17-18 บาททำ wave4 ได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ