Nungz

bbl รอบนี้ น่าสนใจมาก ราคาถูก Price per book ต่ำ

SET:BBL   BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
bbl รอบนี้ ถูกทิ้งลงมาอย่างแรง เกินควร การขึ้นครั้งนี้หวังว่า คงขึ้นไปสัก 190 -200 บาทน่าจะดี
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ