bnet17

BBL Day 114.00 (buy on dip)

เพิ่มขึ้น
SET:BBL   BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
BBL Day 114.00 (buy on dip)
-1.เกิดสัญญาน hidden Bear Divergence ที่ H1
-2.มีแรงขาย ทำกำไร ออกมาเมื่อชน แนวต้าน 117.50
กลยุทธ
1.ให้เฝ้ารอพิจารณาเข้าซื้อเมื่อ Sto เกิด OVS
2.รอ เข้าซื้อ บริเวณ 112-107 ตามลำดับ
TP 124-134 ตามลำดับ
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: ราคาย่อลงมา 113 บาทแล้วนะครับ
น่าเก็บเพิ่ม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ