Thatchai789

ิbanpu

เพิ่มขึ้น
SET:BANPU   BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
ถ้าราคาขึ้น เป้าอยู่แถวๆ 9. 40 แต่ถ้าราคาต่ำกว่า 5.35 ต้องยอม RR 1:2

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ