jackapp1441

banpu

เพิ่มขึ้น
SET:BANPU   BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
น่าจะกำลังทำเวฟ 5 อยู่ เป้ารอดูแถว 16.50-17 แล้วก็จะลงมาทำ abc (เวฟ1-เวฟ2)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ