SET:BANPU   BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
น่าจะมีหลายคนติดอยู่ที่ 22 บาท
แผนในการหลุดยังไม่ต้องรีบตัดคอตัวเอง เพราะมันยังไม่ทำโลใหม่
สำหรับคนพร็อทโล่งๆ ตัวนี้ยังเป็นขาลง ไม่กลับตัว
แนวเทรดตามกรอบสั้นๆ 6.00
ขาย 7.65 ยังไงก็ย่อมาอีกที
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ