kittiwut

BAND

เพิ่มขึ้น
kittiwut ที่อัปเดต:   
BINANCE:BANDUSDT   BAND / TetherUS
คลื่น A: การแก้ไขมักจะระบุได้ยากกว่าการเคลื่อนที่ของแรงกระตุ้น ในคลื่น A
ของตลาด ตัวชี้วัดทางเทคนิคบางตัวที่มากับคลื่น A ได้แก่ ปริมาณที่เพิ่มขึ้นความผันผวนโดยนัย
ที่เพิ่มขึ้นโดยนัย ในตลาดออปชั่น และอาจเพิ่มความสนใจแบบเปิด ใน ตลาดฟิวเจอร์สที่ เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น:
คลืน a จะลึกกว่า คลื่น 4

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ