believeMe_mY_aSs

btc จะเลื่อนการ correction ราคาออกไป

BITKUB:BANDTHB   Band Protocol
ถ้าประเมินจากกราฟของ band เพียงอย่างเดียว ถือว่าการ correction ราคาจบแล้ว (จบ c ของเวฟ 4 - (จาก)ครั้งก่อนที่เราตั้งคำถามกันว่า c ของ 4 จบแล้วจริงๆใช่หรือไม่ ) ปัญหาคือ alt coin เกือบทั้งหมด จะขึ้น เวฟ 5 ไม่ได้ ถ้าการคอนเฟิร์มสัญญาณจาก btc ไม่เกิดขึ้น ข้อสังเกตอีกอย่างก็คือ ถ้า btc จะไปต่อ(จากราคาปัจจุบัน) เราก็ต้องรู้ด้วยว่า การ correction ราคาของ btc ยังไม่เคยเกิดขึ้น โดยเฉพาะในแนวโน้มขาขึ้นครั้งนี้ (จาก 5400 usd ถึง 12,800 usd)

*** หมายเหตุ ฯ ถ้า ' เจ้า ' ต้องการจะทำ liquidated กับสัญญาซื้อขายแบบฟิวเจอร์ ( short contract - แทงว่าราคาจะลง) btc จะเลื่อนการ correction ราคาออกไป

วันจันทร์ 10.32 น.
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ