NutaponKo

bam ย่อพัก

ลดลง
SET:BAM   BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT
เริ่มมีการทิ้งตัวแรงๆ ตั้งแต่วันศุกร์ เด้งแล้วไม่สามารถยืนได้ แนวรับที่สำคัญ 26.75 หากหลุดก็ยอมแพ้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ