NutaponKo

bam ย่อพัก

ลดลง
SET:BAM   BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT
จำนวนเข้าชม 100
3
เริ่มมีการทิ้งตัวแรงๆ ตั้งแต่วันศุกร์ เด้งแล้วไม่สามารถยืนได้ แนวรับที่สำคัญ 26.75 หากหลุดก็ยอมแพ้