NutaponKo

น่าสนใจมากๆ

SET:BAM   BANGKOK COMMERCIAL ASSET MGT PCL
เนื่องจากทำทรง น่าลุ้น
หากหลุดเส้นแนวรับนี้ก็รอดูห่างๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ