tradingwithtoptrader

BAM หุ้นน่าลงทุนระยะยาว

เพิ่มขึ้น
SET:BAM   BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค มีหุ้นที่น่าสนใจอยู่หลายตัว วันนี้หยิบยกของบริษัทหนึ่งมาวิเคราะห์ถึงแนวโน้มให้ ทิศทางของ BAM มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้น หากลงทุนระยะยาวก็น่าจะเป็นโอกาสดีในการหาจังหวะเข้าเก็บ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ