Heichou

BAM เทรนขาขึ้นในลักษณะ small x wave

เพิ่มขึ้น
SET:BAM   BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT
ก่อนหน้า BAM วิ่งขึ้นมาในลักษณะ non std small x wave เนื่องจากคลื่นที่ทิ้งลงมามีการ overlap หัวคลื่น 1 ซึ่งไม่ควรเกิดต้นเทรน
คลื่น A กับ คลื่น C มีขนาดเท่าๆ กัน จึงอาจเป็นไปได้ว่าเป็น zigzag ชุดแรก เชื่อมกันด้วยคลื่น b ที่ะป็นรูปแบบ triangle

คลื่น x ที่ทิ้งตัวลงมาอาจจะจบแล้ว หรือยังไม่จบก็ได้ ทั้งนี้ไม่ควรปรับต่ำเกินกว่า 61.8% ของชุดก่อนหน้าเพื่อเกิด abc ชุดถัดไป

ถ้าหาก x ยังไม่จบขาที่วิ่งขึ้นจะเป็นคลื่น b จึงควรระมัดระวังการทำ new low อีกรอบ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ