NutaponKo

BA การบินในประเทศ

SET:BA   BANGKOK AIRWAYS PUBLIC CO LTD
มีการลดจำนวนพนักงาน และจัดการระบบต่างๆ แต่เนื่องจากเน้นในประเทศ และการจัดไฟล์บินที่ครอบคลุมกว่า
จากกราฟ เป็นราคาน่าสะสมระยะยาว
หลุด 5 บาท คัททิ้ง แต่มองว่าออกเด้งตามกรอบออกข้างไปเยอะๆ ก่อนมากกว่า
ถ้าเที่ยวในไทยแล้วไม่แพง

เมื่องไทยตอนไม่มีต่างชาติ ทั้งชายหาด และภูเขาน้ำตก มันน่ารีบไปเก็บประสบการณ์กัน ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆ

สำหรับงบ ก็รับรู้กันก่อนหน้านี้แล้วว่าต้องติดลบ ไม่แปลกใจอะไร
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ