PWK11

B ถึงเวลาเลือกทางแล้ว ไปต่อหรือพอแค่นี้??

เพิ่มขึ้น
SET:B   BEGISTICS PCL
B
หุ้น B ได้ทำ Cup & Handle Pattern ใน Timeframe Week รอดูว่าจะเลือกทางไหน
ไม่ได้เชียร์ให้ซื้อหรือขายแต่อย่างใด ใครสนใจอย่าลืมหาจุด stop lose ด้วยนะครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ