NutaponKo

B กราฟกับข่าวลือ

SET:B   BEGISTICS PCL
วันนี้หุ้นหลายกลุ่มเด้ง แรง หาหุ้นทรงสวยตามๆ ต่อไป

ตอนนี้หลายคนสงสัยว่า บ.ไหน คือ ผู้นำส่งวัคซีน เพราะโลจิสติก ขนส่งดีดแรงหลายตัว

ข้อแม้ความรู้ในการขนส่งวัคซีน คือ อุณหภูมิในการขนส่ง และการนำส่งสินค้า
ก็มีไม่กี่ตัวที่มีรถส่งที่เป็นตู้เก็บของอุณภูมิติดลบ แต่เดาว่า วัคซีน น่าจะอยู่ในภาชนะเก็บที่ติดลบกว่าอยู่ดี

กับการมือเรื่องแว่วๆ ว่า บริษัท นั่นๆ ได้

ตัดข่าว มาดูกราฟ หุ้น b พึ่งเบรคแนวกด ทำย่อไม่สร้างโลวใหม่ ทรงเหมาะกับการเก็บยาวๆ อาจจะมีการเล่นลากกันแรงๆ ก็เป็นไปได้ แต่น่าเก็บอยู่ในลิสปีนี้ ในการเล่นรอบ

หุ้นไม่มีปันผล ต่ำกว่าบาท เล่นต้องมีแผนชัดเจน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ