yuttapongtrader

AXSUSDT อาจจะกลับเป็นขาขึ้น ?

BINANCE:AXSUSDT   AXS / TetherUS
ตามความเห็นผมมีโอกาสกลับขึ้นไปได้ครับ VR ช่วงนี้มีกองโซนล่างครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ