HumanGraphy

AWC [ D ] : Swing Trading Plan

เพิ่มขึ้น
HumanGraphy ที่อัปเดต:   
SET:AWC   ASSET WORLD CORP PCL
AWC : Swing Trading Plan

การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
ถึงจุดเข้าซื้อ
Plan : Buy 4.00฿
Stop 3.68฿
Target 1,2,3 ตามลำดับ
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ