OANDA:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
จำนวนเข้าชม 494
7
จากการปรับตัวขึ้นมาในระยะยาวทำให้เห็นว่า AUDUSD นั้นครบสถานะ Motive แล้ว

คาดการณ์ว่าคลื่น 2 น่าจะปรับตัวในรูปแบบ flat หากราคาไม่ผ่านแนว 88.6 จะเป็นการปรับตัวแบบ Regular flat หากราคาหลุดขึ้นไปบริเวณ 123.6-138.2 ได้ เท่ากับว่าจะปรับตัวในรูปแบบ expanded flat ทันที

แต่ทั้งนี้ราคาจะต้องไม่หลุด 0.72418

จึงมองว่าการขึ้นมาชุดนีเป็นการปรับฐานเพื่อพักตัวในระยะกลางนั่นเอง

ความคิดเห็น

แนวโน้มขึ้นต่อหรอครับ
ตอบกลับ
KRELAPUS mac_zajr
@mac_zajr, ภาพใหญ่ยังขึ้นต่อครับ ระยะสั้นถึงกลางน่าจะพักตัวก่อน
ตอบกลับ
mac_zajr KRELAPUS
@KRELAPUS, พักตัว คาดว่าจะย่อถึงราคาไหนครับ แล้ว AU จะมีโอกาสลงไหมครับ
ตอบกลับ