OANDA:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
จากการปรับตัวขึ้นมาในระยะยาวทำให้เห็นว่า AUDUSD นั้นครบสถานะ Motive แล้ว

คาดการณ์ว่าคลื่น 2 น่าจะปรับตัวในรูปแบบ flat หากราคาไม่ผ่านแนว 88.6 จะเป็นการปรับตัวแบบ Regular flat หากราคาหลุดขึ้นไปบริเวณ 123.6-138.2 ได้ เท่ากับว่าจะปรับตัวในรูปแบบ expanded flat ทันที

แต่ทั้งนี้ราคาจะต้องไม่หลุด 0.72418

จึงมองว่าการขึ้นมาชุดนีเป็นการปรับฐานเพื่อพักตัวในระยะกลางนั่นเอง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ