toppito

บทวิเคราะห์ AUDUSD ประจำวัรที่ 14/5/2563

FX:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
บทวิเคราะห์ AUDUSD ประจำวัรที่ 14/5/2563
ใน TF 1 H ตอนนี้ผมมองว่ามีแนวรับอยู่ด้วยกัน 5 จุดที่ควรจะ BUY และมีแนวต้านอยู่ด้วยกัน 5 จุดที่ควรจะ SELL

*** เมื่อแนวรับถูกทะลุลงจะเป็นแนวต้าน เมื่อต้านถูกทะลุขึ้นจะเป็นแนวรับ ****
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ