FX:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
จำนวนเข้าชม 27
1
ตอนนี้น่าจะลงมาทำเวฟ4 เพื่อจะขึ้นเวฟ5 เวฟ4 ไม่ควรลงมาที่หัว1เส้นปะแดง