FX:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
AUDUSD กำลังจะทำรูปแบบ AB=CD สามารถพิจารณา Sell ได้เมื่อราคามาถึงบริเวณ 0.72829 หรือรอให้เกิดแท่งเทียนกลับตัวก่อนแล้วค่อยพิจารณา Sell ตามก็ได้ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ