FX:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
AUDUSD
ในรายงาน COT วันที่ 28/07/2020
-นักเก็งกำไรรายใหญ่ได้เปิดสถานะ SHORT มากขึ้นจากสัปดาห์ก่อน
เป็น Net Short บวกกว่า 5,012 สัญญา
-ในสัปดาห์ที่ผ่านนักเก็งกำไรรายใหญ่ได้เปิดสถานะ Short เพิ่มขึ้น 5431 สัญญา และเปิดสถานะ Long เพิ่มขึ้นแค่ 624 สัญญา เท่านั้น อาจเป็นสัญญานของการกลับตัว
-ในขณะที่ Percent Of Open Interest ของ Short ในปัจจุบันมีค่าเท่ากับ 41.7% เมื่อดูจากข้อมูลในอดีต Percent Of Open Interest ที่ทำให้ราคากลับตัวอยู่ที่ 50 %
---------------------------------------
สรุป AUDUSD
-Net Short = 5012 สัญญา (หาจังหวะขาย)
-Short เพิ่ม 5431 สัญญา | Long เพิ่ม 624 สัญญา
-Percent Of Open Interest = 41.7%
-ราคาอาจเคลี่ยนที่ขึ้นไปอีกเพราะ Percent Of Open Interest ของครั้งก่อนที่ทำให้กลับตัวอยู่ที่ 50%
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ