FX:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
AUDUSD มองว่าราคายังคงวิ่งในกรอบ Consolidation ที่บริเวณ 0.70638 - 0.72431 โดยรวมมองว่าราคายังคงเป็นเทรนขาขึ้น
กลยุทธ์ รอการเกิด Price action ที่ทามเฟรม 4H หรือ 1D เพื่อยืนยันการปรับตัวของราคา

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ