FX:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
เนื่องจากกราฟในระดับ W เราจึง Focus Sell only และเมื่อกางฟิโบ จะเห็นได้ว่า ฟิโบ 38.2 และแนวต้านอยู่ในระดับเดียวกัน เราจึงวาง Pending Sell ที่ราคา 0.76894 โดยมีเป้า tp ที่ 0.75412 แต่ถ้หากราคาทะลุไปได้เราจะ Sell อีกครั้งที่ ฟิโบ 50 อยู่ในแนวเดียวกับ Supply Day
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ