FX:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
AUDUSD วางแผน Buy
ถ้าการถอยจากนี้ไปไม่ต่ำว่า 38.2% ของที่วิ่งขึ้นมาก แล้วกลับต้ว New high ขึ้นไปใหม่ได้
Buy เหนือ Tunnel line , Stop ที่ Wave Line
TP แนว 50% ของภาพใหญ่ที่ลงมา

#WaveRiders

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ